Strona internetowa oraz zamieszczone tu materiały dydaktyczne
zostały przygotowane w ramach projektu PO WER Uniwersytet Jutra
TPL_HISTORIA_PRZEKLADU

Wstęp do komparatystyki to konwersatorium, którego celem jest wprowadzenie słuchaczek i słuchaczy w podstawy teorii porównawczej. W jego ramach uczestniczki i uczestnicy poznają filozoficzne podstawy porównania filologicznego, historię komparatystyki i jej tradycyjne metody, a także dowiadują się, w jakie mariaże badania porównawcze wchodzą z najnowszymi prądami teorii literatury, i jak korzystają z ich odkryć. To przedmiot dla wszystkich lubiących dyskutować o szerokich ramach humanistyki i snujących przypuszczenia związane z jej przyszłością.