Strona internetowa oraz zamieszczone tu materiały dydaktyczne
zostały przygotowane w ramach projektu PO WER Uniwersytet Jutra
TPL_HISTORIA_PRZEKLADU

Sprawy organizacyjne. Historia i zakres komparatystyki w pigułce.

 1. DYLEMATY PORÓWNYWANIA
  • Saussy, „Wyborny trup” pozszywany ze świeżych koszmarów. O memach, pszczelich rojach i samolubnych genach, przeł. E. Rajewska, w: Niewspółmierność. Perspektywy nowoczesnej komparatystyki. Antologia, red. T. Bilczewski, Kraków 2010, s. 181-241. POBIERZ
 2. SZKOŁY BADAŃ PORÓWNAWCZYCH
  • Etiemble, Porównanie to jeszcze nie dowód, tłum. W. Błońska. w: Współczesna teoria badań literackich za granicą. Antologia. Oprac. H. Markiewicz. T. II. Warszawa 1976, s. 216-243. POBIERZ
  • Wellek, Kryzys literatury porównawczej, tłum. I. Sieradzki, w: Pojęcia i problemy nauki o literaturze. Warszawa 1979, s. 392-403. POBIERZ
  • Raport Bernheimera, 1993. Komparatystyka na przełomie wieków, w: Niewspółmierność. Perspektywy nowoczesnej kompartystyki, red. T. Bilczewski, Kraków 2010. POBIERZ
 3. POJĘCIE LITERATURY ŚWIATOWEJ
  • Etiemble, Czy należy zrewidować pojęcie Weltliteratur?. Przeł. Hanna Igalson-Tygielska, w: Antologia zagranicznej komparatystyki literackiej. Pod red. Haliny Janaszek-Ivaničkovej. POBIERZ
  • P. Eckermann, Rozmowy z Goethem. Wybór, tłum. M. Leśniewska i W. Mach, w tegoż: Dzieła wybrane, t. IV, Pisma prozą, (fragm) POBIERZ
 4. „ŚWIATOWA REPUBLIKA LITERATURY”
  • Casanova, Światowa republika literatury, przeł. E. Gałuszka, A. Turczyn, Kraków 2017 (fragm) POBIERZ
  • Moretti, Przypuszczenia na temat literatury światowej, przeł. P. Czapliński, „Teksty Drugie” 4/2014, s. 131-147 POBIERZ
 5. KANON
  • Damrosch, Literatura światowa w dobie postkanonicznej i hiperkanonicznej, w: Niewspółmierność. Perspektywy nowoczesnej kompartystyki, red. T. Bilczewski, Kraków 2010.  POBIERZ
  • Bakuła, Kanon, antykanon, postkanon w dyskursie o tożsamości kultur w Europie Środkowej i Wschodniej (1991-2011), „Porównania” nr 9/2011 POBIERZ
 6. IMAGOLOGIA
  • Schmeling, Opowiadanie o konfrontacji: Inny w narracji współczesnej, w: Opowiadanie w perspektywie badań porównawczych, red. Z. Mitosek, Kraków 2004. POBIERZ
  • Eco, Przedmowa: Milion: Opisanie nieznanego, tłum. J. Wajs, w: Marco Polo, Opisanie świata, tłum. A.L.Czerny, Warszawa 2011. POBIERZ
 7. STUDIA NAD NACJONALIZMEM
  • Anderson, Wspólnoty wyobrażone: rozważania o źródłach i rozprzestrzenianiu się nacjonalizmu, tłum. S. Amsterdamski, Kraków 1997 POBIERZ
 8. TOPOSY, ARCHETYPY, TEMATY IMIENNE
  • Abramowska, Topos i niektóre miejsca wspólne badań literackich, w: Powtórzenia i wybory. Studia z tematologii i poetyki historycznej. Poznań 1995, ss. 5-33. POBIERZ
 9. TEORIA RECEPCJI
 10. PRZEKŁAD INTERSEMIOTYCZNY
  • E. Lessing, Laokon, czyli o granicach malarstwa i poezji, tłum. H. Zymon-Dębicki, w: Europejskie źródła myśli estetyczno-literackiej polskiego Oświecenia. Antologia wypowiedzi pisarzy francuskich, niemieckojęzycznych i angielskich 1674-1810, red. T. Kostkiewiczowa, Z. Goliński, Warszawa 1997. POBIERZ
 11. KOMPARATYSTYKA A PRZEKŁAD
  • Steiner, Czym jest komparatystyka literacka? Tłum. A. Matkowska, w: Niewspółmierność. Perspektywy nowoczesnej komparatystyki, red.. T. Bilczewski, Kraków 2010. POBIERZ
  • Apter, Nowa komparatystyka, przeł. M. Dąbrowska, w: Niewspółmierność. Perspektywy nowoczesnej komparatystyki, red. T. Bilczewski, Kraków 2010, s. 559-570. POBIERZ
 12. STUDIA REGIONALNE
  • Gy. Kiss, Ubi leones - rozważania o Europie Środkowej (wstęp do nieistniejącego podręcznika), w: Lekcja Europy Środkowej, Kraków 2009. POBIERZ
  • Magris, Dunaj. Tłum. J. Ungiewska, Warszawa 2004. POBIERZ
 13. STUDIA REGIONALNE II. LITERATURA JAKO MIEJSCE PAMIĘCI
  • Rybicka, Czy możliwa jest „polifonia pamięci” w literackich badaniach regionalnych? Na przykładzie pogranicza polsko-niemieckiego, w: Nowy regionalizm w badaniach literackich, red. M. Mikołajczak, E. Rybicka, Kraków 2012, s. 195-207 POBIERZ
 14. KOMPARATYSTYKA I POSTHUMANIZM
  • Eric Baratay, Komparatystyka i animal studies.  POBIERZ

Egzamin